• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober hebben wij opnieuw overlegd over de positie van de volleybalschool. Nog steeds kunnen wij officieel oNOS 14 10 2020pen blijven, echter blijven wij vinden dat wij door onze regionale selecties een hoger risico vormen voor de maatschappij. Onze deelnemers komen van verschillende clubs, daarmee is de kans op besmetting en verspreiding veel hoger dan bij een volleybalclub. De impact bij een coronabesmetting binnen de volleybalschool is groter omdat de kans bestaat dat het via de volleybalschool verspreid wordt bij meerdere verenigingen. 
Dit risico kunnen en willen wij niet nemen. De regering doet er alles aan om het virus in te halen en om de golf te breken doen wij mee met de regering door de komende maand onze trainingen te annuleren. 25 oktober, 1 november en 8 november zijn er geen trainingen. 15 november waren er al geen trainingen, waardoor de eerstvolgende training 22 november is. Uiteraard mits de ontwikkelingen van het coronavirus dit toelaten.

Uiteraard gaan we proberen alle verloren trainingen nog in te halen: 
De volgende data worden daardoor ook trainingsdagen: 31 januari, 28 februari, 4 april, 18 april, 2 mei en 9 mei.
Let hierbij op dat door het tussenvoegen van trainingen het schema niet meer netjes om de week ochtend en middag is!
schema2020 2021 PDKVS 14 10 2020

Naar aanleidikabinetNOSng van de persconferentie van 28 september hebben wij overlegd over de positie van de volleybalschool. Officieel kunnen wij open blijven, hoewel het voor ouders lastig wordt aangezien er geen publiek mag zijn en de sportkantines gesloten moeten blijven.
Wij vinden echter dat wij door onze regionale selecties een hoger risico vormen. Onze deelnemers komen van verschillende clubs, daarmee is de kans op besmetting en verspreiding veel hoger dan bij een volleybalclub. De impact bij een coronabesmetting binnen de volleybalschool is groter omdat de kans bestaat dat het via de volleybalschool verspreid wordt bij meerdere verenigingen.

Dit risico kunnen en willen wij niet nemen. De regering doet er alles aan om het virus in te halen en om de golf te breken doen wij mee met de regering door de komende drie weken onze trainingen te annuleren. De herfstvakantie sluit hierbij aan, waardoor de eerstvolgende training 25 oktober is, mits de ontwikkelingen van het coronavirus dit toelaten.


Helaas kunnen we het niet leuker maken en deze lastige beslissing moeten nemen in het belang van de maatschappij.

het jaarschema 2020 - 2021
Update versie d.d. 23-9-2020

Ochtend tainingen:
MC   09:00 - 12:00 uur
MAB 09:00 - 13:00 uur
JC    09:30 - 12:30 uur
JB    09:00 - 13:00 uur

Middag trainingen:
MC   13:00 - 16:00 uur
MAB 13:00 - 17:00 uur
JC    13:30 - 16:30 uur
JB    13:00 - 17:00 uur

 

SchemaPDKVS20202021 v2

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com