• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

Naar aanleidikabinetNOSng van de persconferentie van 28 september hebben wij overlegd over de positie van de volleybalschool. Officieel kunnen wij open blijven, hoewel het voor ouders lastig wordt aangezien er geen publiek mag zijn en de sportkantines gesloten moeten blijven.
Wij vinden echter dat wij door onze regionale selecties een hoger risico vormen. Onze deelnemers komen van verschillende clubs, daarmee is de kans op besmetting en verspreiding veel hoger dan bij een volleybalclub. De impact bij een coronabesmetting binnen de volleybalschool is groter omdat de kans bestaat dat het via de volleybalschool verspreid wordt bij meerdere verenigingen.

Dit risico kunnen en willen wij niet nemen. De regering doet er alles aan om het virus in te halen en om de golf te breken doen wij mee met de regering door de komende drie weken onze trainingen te annuleren. De herfstvakantie sluit hierbij aan, waardoor de eerstvolgende training 25 oktober is, mits de ontwikkelingen van het coronavirus dit toelaten.


Helaas kunnen we het niet leuker maken en deze lastige beslissing moeten nemen in het belang van de maatschappij.

het jaarschema 2020 - 2021
Update versie d.d. 23-9-2020

Ochtend tainingen:
MC   09:00 - 12:00 uur
MAB 09:00 - 13:00 uur
JC    09:30 - 12:30 uur
JB    09:00 - 13:00 uur

Middag trainingen:
MC   13:00 - 16:00 uur
MAB 13:00 - 17:00 uur
JC    13:30 - 16:30 uur
JB    13:00 - 17:00 uur

 

SchemaPDKVS20202021 v2

Update 15-11-2020

op 4 november zijn de COVID regels aangescherpt. De jeugd onder 18 jaar mag nog steeds trainen, maar de kantines en kleedkamers mogen NIET gebruikt worden.
Vanaf 22 november zijn wij van voornemen de trainingen te hervatten. Wij willen al onze deelnemers en ouders/begeleiders verzoeken zich aan de geldende maatregelen te houden. Hierbij extra aandacht voor:

- ouders mogen de hal niet betreden. Wanneer een deelnemer gebracht wordt, moet deze voor de sporthal afgezet worden en de deelnemer moet zelf naar binnen lopen.

- deelnemers houden ten alle tijden minimaal 1.5 m afstand tot de trainers

Onze trainers zijn geen boa's en gaan ook niet als een boa optreden. Wanneer er ouders wel in de hal zijn en wij worden daarvoor beboet, dan zullen we de boete verhalen op de betreffende ouders. We gaan ervan uit dat dit niet zover hoeft te komen en dat iedereen begrijpt dat het alleen mogelijk is om de trainingen door te laten gaan wanner we ons aan de regels van het RIVM houden.

Vanaf 22 november willen we de trainingen hervatten. We trainen we in de PDK Arena (voorheen Huizermaat) te Huizen en in de Klaas Bouthal te Laren. Wij kunnen alleen deze zalen in, als er wordt voldaan aan de protocollen die door de verhuurders van de zalen zijn vervaardigd.

Onderstaand de protocollen van september, deze worden dus nu aangescherpt met boven genoemde 2 regels!

Protocol van de PDK Arena te Huizen

Protocol van de Klaas Bouthal te Laren


Uiteraard gelden alle regels van het RIVM ook voor onze trainingen en allemaal net zo belangrijk om je aan te houden, toch willen we enkele punten hiervan extra aandacht aan geven:

Deelnemers vs trainers

probeer ten alle tijden 1.5 meter afstand bewaren van de trainers en assistenten.
Heb je een vraag, stel deze dan op gepaste afstand.

Ouders en/of begeleiders
De standaard regel is dat wanneer de deelnemers gebracht worden, de kinderen bij de parkeerplaats uit laten stappen en als ouder / chauffeur NIET mee de hal in lopen.

Materialen
Na de training graag alle materialen schoon maken op aanwijzingen van de trainers.

Klachten? Kom dan niet naar de training
Wel graag je even afmelden bij de trainer of via de mail

Covid.jpg

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com