• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

Na een lange periode van geen trainingen op de volleybalschool, door de welbekende reden genaamd COVID-19, gaan wij op 22 november de trainingen te hervatten.

Om de trainingen mogelijk te maken, hebben we de medewerking van alle deelnemers en ouders/begeleiders nodig. Iedereen moet zich aan de geldende maatregelen houden welke door de overheid zijn opgesteld om de COVID-19 verspreiding tegen te gaan. De jeugd onder 18 jaar mag  trainen, maar de kantines en kleedkamers mogen NIET gebruikt worden. Na overleg met de gemeente Huizen en de gemeente Laren zijn we van mening dat we de trainingen op een verantwoorde manier kunnen starten, mits iedereen zich houdt aan de richtlijnen. 

- ouders mogen de hal niet betreden. Wanneer een deelnemer gebracht wordt, moet deze voor de sporthal afgezet worden en de deelnemer moet zelf naar binnen lopen.*

- deelnemers houden ten alle tijden minimaal 1.5 m afstand tot de trainers

* Onze trainers zijn geen boa's en gaan ook niet als een boa optreden. Wanneer er ouders wel in de hal zijn en wij worden daarvoor beboet, dan zullen we de boete verhalen op de betreffende ouders. We gaan ervan uit dat dit niet zover hoeft te komen en dat iedereen begrijpt dat het alleen mogelijk is om de trainingen door te laten gaan wanneer we ons aan de regels van het RIVM houden. 
De trainers mogen en kunnen ten alle tijden de training staken indien er niet aan de richtlijnen gehouden wordt, bijvoorbeeld als er ouders toch in de sportaccommodatie komen.


Sporthallen

We trainen we in de PDK Arena (voorheen Huizermaat) te Huizen en in de Klaas Bouthal te Laren. Wij kunnen alleen deze zalen in, als er wordt voldaan aan de protocollen die door de verhuurders van de zalen zijn vervaardigd. Onderstaand een link naar de protocollen van september, deze worden dus nu aangescherpt met bovengenoemde 2 regels!

Protocol van de PDK Arena te Huizen

Protocol van de Klaas Bouthal te Laren

Uiteraard gelden alle regels van het RIVM ook voor onze trainingen en zijn deze allemaal net zo belangrijk om je eraan te houden, toch willen we enkele punten hiervan extra aandacht aan geven

Deelnemers vs trainers

Probeer ten alle tijden 1.5 meter afstand bewaren van de trainers en assistenten.
Heb je een vraag, stel deze dan op gepaste afstand.

Ouders en/of begeleiders

De standaard regel is dat wanneer de deelnemers gebracht worden, de kinderen bij de parkeerplaats uit laten stappen en als chauffeur NIET mee de hal in lopen.

Materialen

Na de training graag alle materialen schoon maken op aanwijzingen van de trainers.

Klachten? Kom dan niet naar de training

Wel graag je even afmelden bij de trainer of via de mail

Inhalen trainingen
De vervallen trainingen gaan we inhalen volgens onderstaand schema. Nog wel onder voorbehoud dat de sporthallen beschikbaar zijn. Voor jongens B en C even extra aandacht. Een paar trainingen van jongens C zijn een half uur later en op 7 februari trainen jullie in een andere hal dan je gewend bent. Dit vanwege de beschikbaarheid van de trainers.
schemaPDKVS2020 2021 v3

ondanks alle corona maatregelen zijn we van plan mee te spelen met de United World Games in Klagenfurt (Oostenrijk). De spelen gaan door, maar de organisatie kan maar een beperkt aantal deelnemers kwijt. Daarom nu al een mail om je te kunnen inschrijven.
Graag voor 31 oktober het formulier invullen aub

een brief van de United World Games te Klagenfurt welke je kan gebruiken om vrijstelling van school te vragen is binnenkort beschikbaar, mail ons wanneer je deze nodig mocht hebben.

United World Games te Klagenfurt 23 t/m 28 juni 2021
het UWG toernooi wordt al enkele jaren bezocht door de volleybalschool. Het toernooi staat ook wel bekend als de Olympische Spelen voor jeugd. Er worden meerdere sporten beoefend en de opzet doet denken aan de echte OS. Met een opening in het stadion van Klagenfurt, prijsuitreiking en sluiting. Een geweldig evenement om aan deel te nemen. We gaan met de bus naar het toernooi. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden, deze zijn vastgesteld op 395 euro. Het toernooi valt onder Unesco en voor deelname kan je een vrijstelling voor school krijgen.
Voor meer info zie de website van het UWG (KLIK HIER)


Shirt en give away sponsor(s) gezocht
traditioneel krijgen lopen al onze teams bij de opening van het toernooi in een oranje shirt. Voor deze shirts zoeken wij één of meerdere sponsoren. De totale kosten bedragen circa € 1.000
Voor de give aways (herinnering welke we geven aan onze tegenstander) zoeken we ook één of meer sponsoren voor circa € 500
Weet jij een sponsor? Breng ons in contact met hen

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober hebben wij opnieuw overlegd over de positie van de volleybalschool. Nog steeds kunnen wij officieel oNOS 14 10 2020pen blijven, echter blijven wij vinden dat wij door onze regionale selecties een hoger risico vormen voor de maatschappij. Onze deelnemers komen van verschillende clubs, daarmee is de kans op besmetting en verspreiding veel hoger dan bij een volleybalclub. De impact bij een coronabesmetting binnen de volleybalschool is groter omdat de kans bestaat dat het via de volleybalschool verspreid wordt bij meerdere verenigingen. 
Dit risico kunnen en willen wij niet nemen. De regering doet er alles aan om het virus in te halen en om de golf te breken doen wij mee met de regering door de komende maand onze trainingen te annuleren. 25 oktober, 1 november en 8 november zijn er geen trainingen. 15 november waren er al geen trainingen, waardoor de eerstvolgende training 22 november is. Uiteraard mits de ontwikkelingen van het coronavirus dit toelaten.

Uiteraard gaan we proberen alle verloren trainingen nog in te halen: 
De volgende data worden daardoor ook trainingsdagen: 31 januari, 28 februari, 4 april, 18 april, 2 mei en 9 mei.
Let hierbij op dat door het tussenvoegen van trainingen het schema niet meer netjes om de week ochtend en middag is!
schema2020 2021 PDKVS 14 10 2020

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com