• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

Herstart trainingen definitief op 22 november 2020

Na een lange periode van geen trainingen op de volleybalschool, door de welbekende reden genaamd COVID-19, gaan wij op 22 november de trainingen te hervatten.

Om de trainingen mogelijk te maken, hebben we de medewerking van alle deelnemers en ouders/begeleiders nodig. Iedereen moet zich aan de geldende maatregelen houden welke door de overheid zijn opgesteld om de COVID-19 verspreiding tegen te gaan. De jeugd onder 18 jaar mag  trainen, maar de kantines en kleedkamers mogen NIET gebruikt worden. Na overleg met de gemeente Huizen en de gemeente Laren zijn we van mening dat we de trainingen op een verantwoorde manier kunnen starten, mits iedereen zich houdt aan de richtlijnen. 

- ouders mogen de hal niet betreden. Wanneer een deelnemer gebracht wordt, moet deze voor de sporthal afgezet worden en de deelnemer moet zelf naar binnen lopen.*

- deelnemers houden ten alle tijden minimaal 1.5 m afstand tot de trainers

* Onze trainers zijn geen boa's en gaan ook niet als een boa optreden. Wanneer er ouders wel in de hal zijn en wij worden daarvoor beboet, dan zullen we de boete verhalen op de betreffende ouders. We gaan ervan uit dat dit niet zover hoeft te komen en dat iedereen begrijpt dat het alleen mogelijk is om de trainingen door te laten gaan wanneer we ons aan de regels van het RIVM houden. 
De trainers mogen en kunnen ten alle tijden de training staken indien er niet aan de richtlijnen gehouden wordt, bijvoorbeeld als er ouders toch in de sportaccommodatie komen.


Sporthallen

We trainen we in de PDK Arena (voorheen Huizermaat) te Huizen en in de Klaas Bouthal te Laren. Wij kunnen alleen deze zalen in, als er wordt voldaan aan de protocollen die door de verhuurders van de zalen zijn vervaardigd. Onderstaand een link naar de protocollen van september, deze worden dus nu aangescherpt met bovengenoemde 2 regels!

Protocol van de PDK Arena te Huizen

Protocol van de Klaas Bouthal te Laren

Uiteraard gelden alle regels van het RIVM ook voor onze trainingen en zijn deze allemaal net zo belangrijk om je eraan te houden, toch willen we enkele punten hiervan extra aandacht aan geven

Deelnemers vs trainers

Probeer ten alle tijden 1.5 meter afstand bewaren van de trainers en assistenten.
Heb je een vraag, stel deze dan op gepaste afstand.

Ouders en/of begeleiders

De standaard regel is dat wanneer de deelnemers gebracht worden, de kinderen bij de parkeerplaats uit laten stappen en als chauffeur NIET mee de hal in lopen.

Materialen

Na de training graag alle materialen schoon maken op aanwijzingen van de trainers.

Klachten? Kom dan niet naar de training

Wel graag je even afmelden bij de trainer of via de mail

Inhalen trainingen
De vervallen trainingen gaan we inhalen volgens onderstaand schema. Nog wel onder voorbehoud dat de sporthallen beschikbaar zijn. Voor jongens B en C even extra aandacht. Een paar trainingen van jongens C zijn een half uur later en op 7 februari trainen jullie in een andere hal dan je gewend bent. Dit vanwege de beschikbaarheid van de trainers.
schemaPDKVS2020 2021 v3
Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com