Trainingen tot 25 oktober geannuleerd

Afdrukken

Naar aanleidikabinetNOSng van de persconferentie van 28 september hebben wij overlegd over de positie van de volleybalschool. Officieel kunnen wij open blijven, hoewel het voor ouders lastig wordt aangezien er geen publiek mag zijn en de sportkantines gesloten moeten blijven.
Wij vinden echter dat wij door onze regionale selecties een hoger risico vormen. Onze deelnemers komen van verschillende clubs, daarmee is de kans op besmetting en verspreiding veel hoger dan bij een volleybalclub. De impact bij een coronabesmetting binnen de volleybalschool is groter omdat de kans bestaat dat het via de volleybalschool verspreid wordt bij meerdere verenigingen.

Dit risico kunnen en willen wij niet nemen. De regering doet er alles aan om het virus in te halen en om de golf te breken doen wij mee met de regering door de komende drie weken onze trainingen te annuleren. De herfstvakantie sluit hierbij aan, waardoor de eerstvolgende training 25 oktober is, mits de ontwikkelingen van het coronavirus dit toelaten.


Helaas kunnen we het niet leuker maken en deze lastige beslissing moeten nemen in het belang van de maatschappij.