• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

Protocollen COVID-19

Update 15-11-2020

op 4 november zijn de COVID regels aangescherpt. De jeugd onder 18 jaar mag nog steeds trainen, maar de kantines en kleedkamers mogen NIET gebruikt worden.
Vanaf 22 november zijn wij van voornemen de trainingen te hervatten. Wij willen al onze deelnemers en ouders/begeleiders verzoeken zich aan de geldende maatregelen te houden. Hierbij extra aandacht voor:

- ouders mogen de hal niet betreden. Wanneer een deelnemer gebracht wordt, moet deze voor de sporthal afgezet worden en de deelnemer moet zelf naar binnen lopen.

- deelnemers houden ten alle tijden minimaal 1.5 m afstand tot de trainers

Onze trainers zijn geen boa's en gaan ook niet als een boa optreden. Wanneer er ouders wel in de hal zijn en wij worden daarvoor beboet, dan zullen we de boete verhalen op de betreffende ouders. We gaan ervan uit dat dit niet zover hoeft te komen en dat iedereen begrijpt dat het alleen mogelijk is om de trainingen door te laten gaan wanner we ons aan de regels van het RIVM houden.

Vanaf 22 november willen we de trainingen hervatten. We trainen we in de PDK Arena (voorheen Huizermaat) te Huizen en in de Klaas Bouthal te Laren. Wij kunnen alleen deze zalen in, als er wordt voldaan aan de protocollen die door de verhuurders van de zalen zijn vervaardigd.

Onderstaand de protocollen van september, deze worden dus nu aangescherpt met boven genoemde 2 regels!

Protocol van de PDK Arena te Huizen

Protocol van de Klaas Bouthal te Laren


Uiteraard gelden alle regels van het RIVM ook voor onze trainingen en allemaal net zo belangrijk om je aan te houden, toch willen we enkele punten hiervan extra aandacht aan geven:

Deelnemers vs trainers

probeer ten alle tijden 1.5 meter afstand bewaren van de trainers en assistenten.
Heb je een vraag, stel deze dan op gepaste afstand.

Ouders en/of begeleiders
De standaard regel is dat wanneer de deelnemers gebracht worden, de kinderen bij de parkeerplaats uit laten stappen en als ouder / chauffeur NIET mee de hal in lopen.

Materialen
Na de training graag alle materialen schoon maken op aanwijzingen van de trainers.

Klachten? Kom dan niet naar de training
Wel graag je even afmelden bij de trainer of via de mail

Covid.jpg

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com