• bannerSitePDKVS1

  • PDKVS 6
  • PDKVS 7
  • PDKVS 8
  • bannerSitePDKVS3
  • bannerSitePDKVS5
  • PDKVS 9
  • PDKVS 11

Int. minitoernooi Activa 2018

Bericht van het INTERNATIONAAL MINITOERNOOI ACTIVIA 
Bij deze nadere info betreffende het Activia Internationaal Minitoernooi 28 december 2018.
PDK Volleybalschool doet mee met 1 team meisjes CMV 6 
(geboren in 2006 of later) en 2 teams meisjes CMV 5(geboren in 2007 of later).
Het jongensteam hebben we ingeschreven bij meisjes CMV 5 i.v.m. geen andere jongens team op CMV 5 en de jonge leeftijd
Wij verheugen ons op jullie komst. 
 
Programma van 28 december:
09.30-10.00: aanmelden teams, inleveren spelerskaarten, betaling inschrijfgeld € 50.00 per team, uitdelen wedstrijdprogramma
10.00: opening toernooi met vlaggenparade
10.30-17.00: toernooi
17.00: prijsuitreiking en toekenning Most Valuable Players en Most Valuable Team.

Toernooi reglement 2018


1.  Het inschrijfgeld à 50 euro dient op de dag zelf betaald te worden bij
aanmelding in de Activiahal.
2. Bij de aanmelding moeten ook de spelerskaarten overlegd worden ter
controle van de leeftijden. Bij de eerste wedstrijd worden de
spelerskaarten gecontroleerd. 2018: Mini 6 geboren in 2006 of later;
mini 5 geboren in 2007 of later. Leeftijdsgrenzen zullen streng
nageleefd worden. Teams bestaan uit minimaal 5 spelers.
3. Tijdens de poulewedstrijden zorgt het team dat als eerste vermeld staat
voor een teller; organisatie Activia zorgt voor scheidsrechters. Tijdens de
finales zorgt de organisatie Activia voor scheidsrechters en tellers.
4. Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels en reglement CMV van de
Nevobo zie www.volleybal.nl. Uitzonderingen:
De belijning van de velden: de buitenste zijlijnen en de buitenste
achterlijn van het badmintonveld (blauwe lijn).
Niveau 6:Spelers mogen gewisseld worden zoals bij regulier volleybal
(indraaien bij servicepositie  mag wel, is niet verplicht; de wissels mogen
niet leiden tot tijdrekken). Serveren mag zowel boven- als onderhands.
Na 3 goede services door een en dezelfde speler moet er doorgedraaid
worden.
Niveau 5: Verplicht indraaien. Er worden geen bonuspunten gegeven op
niveau 5. Serveren mag zowel boven-als onderhands. Na 3 goede services
door een en dezelfde speler moet er doorgedraaid worden.
Niveau 5 en 6: De serveerder is achterspeler en mag niet aan het net
aanvallen. Netfouten en aanvalstechniek volgens regulier volleybal. Hier
gelden dan ook de regels zoals bijvoorbeeld: net-fout, gestolen bal,
gedragen bal, voet geheel over de middenlijn.

5. Bij de wedstrijden moet gebruik worden gemaakt van de door de
organisator voorgeschreven wedstrijdformulieren.
6. Bij te laat verschijnen begint het betreffende team met een 5-0
achterstand, bij niet verschijnen gaat de wedstrijd verloren aan de
tegenpartij.
7. De speeltijd bedraagt 2 sets van 12 minuten. Er wordt van speelveld
gewisseld. Het als eerstgenoemde team heeft de opslag. De begin- en
eindtijden worden door waarschuwingssignalen aangegeven. Tussen de
sets is er kort tijd voor time-out. Tijdens de 12 minuten kunnen geen
time-outs aangevraagd worden.

8. Bij het klinken van het eindsignaal is de wedstrijd ten einde. De rally die
op dat moment gespeeld wordt dient gestopt te worden en telt niet meer
mee voor de eindstand.
9. Naast het veld mogen maximaal 2 coaches staan om het team te
begeleiden.
10.De spelers dienen uniform gekleed te zijn.

Resultaten en standen
11.Er worden 2 sets gespeeld.
12.De puntenverdeling bij een wedstrijd is: Iedere gewonnen set levert 2
punten op. Iedere gelijk gespeelde set levert 1 punt op. Iedere verloren
set levert 0 punten op.
13.De resultaten van de gespeelde wedstrijden van een team dat van verdere
deelname aan de competitie is uitgesloten of door zijn vereniging is
teruggetrokken, vervallen. Het team wordt uit de stand verwijderd.
14. Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de eerste ronde zal de
beslissing over iedere plaats die van belang kan zijn, worden verkregen
door:
De rangvolgorde door het resultaat van de onderlinge wedstrijden:
a. de ploeg die de (meeste) onderlinge wedstrijden gewonnen heeft
eindigt hoger
Indien de betrokken ploegen tegen elkaar een gelijk aantal
wedstrijden verloren en gewonnen hebben:
b. eindigt de ploeg met het beste puntengemiddelde (quotiënt van het
behaalde aantal scorepunten vóór en tegen) van de onderlinge
wedstrijden hoger.
Indien het puntengemiddelde van onderlinge wedstrijden gelijk is:
c. eindigt de ploeg met het beste puntengemiddelde (quotiënt van het
behaalde aantal scorepunten vóór en tegen) van alle gespeelde
wedstrijden hoger.
Indien dat puntengemiddelde gelijk is:
d. Als er dan nog geen verschil is bepaalt het lot via de toss de
Eindrangschikking
e. Als twee ploegen na de poule fase aan het einde van de wedstrijd
gelijk eindigen in setpunten en vervolgens ook in puntenscore over de
twee sets gezien, dan moet er meteen doorgespeeld worden tot 1 ploeg 3
punten heeft gescoord waarbij de toss bepaalt wie serveert. De opstelling
moet gecontinueerd worden zoals die was aan het einde van de wedstrijd.

 

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com