• bannerSitePDKVS1

 • PDKVS 6
 • PDKVS 7
 • PDKVS 8
 • bannerSitePDKVS3
 • bannerSitePDKVS5
 • PDKVS 9
 • PDKVS 11

vanaf zaterdag 6 november 2021 gelden zijn de volgende corona maatregelen van kracht:

 • Bij binnenkomst in alle sporthallen, zijn de sporters en bezoekers verplicht hun QR code te laten scannen of bewijs van genezing of PCR test (niet ouder dan 24 uur). Indien je deze niet kan tonen, wordt de toegang geweigerd (deze verplichting geldt niet voor jeugdspelers tot 18 jaar).
 • daar waar het kan 1,5 m afstand houden van elkaar. Hierbij extra aandacht voor onze trainers, wil je hen spreken, doe dit op gepaste afstand.
 • bij klachten, blijf thuis
 • was voor aanvang van de training je handen

Wij hanteren de volgende regels voor alle begeleiders/ ouders bij de trainingen:
Voor iedereen die in de hal wilt blijven geldt het volgende:
- kom alleen als chauffeur
- je moet in het bezit zijn van een QR code
Bij de PDK Arena
- de kantine is open voor alleen begeleiders, zij moeten zich laten scannen bij Esther of Yaelle
Bij de Klaas Bouthal
- kom niet verder dan de deur van de sporthal, de sporthal zelf en tribune zijn verboden gebied voor alle ouders en begeleiders.
- de kantine van de sporthal is open, ouders kunnen hier plaats nemen, mits zij een QR code hebben
VOOR IEDEREEN OUDER DAN 18 JAAR EN GEEN QR CODE HEBBEN, GELDT DAT ZIJ NIET NAAR BINNEN MOGEN.
Sorry voor het ongemak, helaas zijn de regels nu zo gesteld.

 

Na een jaar weinig tot geen sport zijn we nu eindelijk weer aan het ballen. Door de stilstand heeft onze huidige jeugd een achterstand opgelopen in hun ontwikkeling in het volleybal. Een achterstand welke in te halen is door extra te trainen. De Prima Donna Kaas volleybalschool biedt deze mogelijkheid. De trainingen voor de A, B en C jeugd zijn al gestart. (instromen is nog mogelijk), voor de CMV niveau 5 en 6 starten de trainingen op 31 oktober.
We bieden de CMV jeugd de mogelijkheid om extra uren te maken. Technische trainingen met veel individuele aandacht. 6 zondagen 2 uur trainen met na deze 6 weken aansluitend de mogelijkheid om in januari in te stromen bij de trainingen van de C jeugd van de Prima Donna Kaas Volleybalschool.
 
*** C O M P E T I T I E  S P E L E N   B I J   J E   E I G E N   C L U B   E N   E X T R A   T R A I N E N   O P   D E   V O L L E Y B A L S C H O O L  ***
1e training is selectiemoment 31 oktober
We houden voor de CMV training een selectie training, maar voor de CMV jeugd is de selectienorm niet héél streng. Het is op deze leeftijd belangrijk dat het talent vooral graag wilt volleyballen. Mocht blijken dat een deelnemer echt nog niet mee kan komen, dan zullen de trainers dit met de ouders bespreken. 

Opgeven trainingen
Voorwaarde om deel te nemen aan de CMV trainingen is de volleyballer CMV volleybal niveau 6 of 5 speelt en het leuk vindt om op zondag 2 uur extra te trainen. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier

De trainingen
De zes trainingen worden geleid door de ervaren jeugdtrainer Henk Rempe. De trainingen vinden plaats in de Klaas Bouthal te Laren. 
Mogelijk dat we ook een toernooi in de kerstperiode mee gaan spelen.

De kosten

De totale kosten voor 6 trainingen van 2 uur bedragen €90

Trainingsdagen 

10.30 tot 12.30 uur  31 oktober 2021 tevens selectiemoment
14.00 tot 16.00 uur  7 november 2021
10.30 tot 12.30 uur  14 november 2021
14.00 tot 16.00 uur  28 november 2021
10.30 tot 12.30 uur  12 december 2021 
10.30 tot 12.30 uur  9 januari 2022

A, B en C jeugd
De trainingen voor de A, B en C jeugd zijn al gestart, instromen is nog mogelijk. Neem hiervoor contact op met Mats of Frits Bleeker

Onderstaand het jaarschema voor het seizoen 2021-2022.
Mogelijk komen er tijdens het seizoen nog aanpassingen, we informeren je hier dan tijdig over

20-10-2021 Training jongens C vn 24 oktober is veplaatst naar 5 december van 9:30 tot 12:30 uur in de PDK Arena

20-10-2021 aangepast

PDKVS jaarschema 2021 2022 20 10 2021

-
Pagina 1 van 4

Contact : Prima Donna Kaas Volleybalschool Postbus 8015 1201 HA Hilversum primadonnakaasvolleybalschool@gmail.com